POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. św. KAZIMIERZA

     POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

                                               FORMULARZ REJESTRACYJNY / REGISTRATION FORM

Niniejszy formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły.

Prosimy czytelnie wypełnić wszystkie pola.

This registration form is part of the school's legal requirement for continued safe operation. Please complete all fields.

Podpisując, Rodzice/Opiekunowie zgadzają się na udzielenie w nagłej potrzebie swojemu dziecku pomocy lekarskiej włącznie z lekami oraz potwierdzają prawdziwość informacji podanych w formularzu.  

By signing, Parents/Guardians agree that in the event of an emergency, their child may receive treatment including medication from qualified medical staff, and confirm that the information given is correct.

    1. Uczeń / Student                                                                                                          Address

    2. Rodzice, Opiekunowie / Parents, Guardians

    3. Kontakt zastępczy / Alternative contact

    4. Szkoła angielska / English school

    5. Informacje medyczne / Medical information

    7. Zgoda na .... / Permission for  ....

Nazwisko / Surname

Imię / Firstname

Data Urodzenia

Miejsce urodzenia

Nr. domu,ulica / House No. & Road

Dzielnica / Area

Kod Pocztowy

Matka/Mother

Ojciec/Father

Nazwisko / Surname

Nazwisko / Surname

Imię / Firstname

Imię / Firstname

Telephone No.

Telephone No.

E-mail

E-mail

Nazwisko / Surname

Imię / Firstname

Telephone No.

Nazwa Szkoły/School name

Kod Pocztowy

Telephone No.

Ośrodek Zdr. / Health Center

Kod Pocztowy

Telephone No.

Informacje, które szkoła powinna znać (np. uczulenia, itp) / Information of which the school should be aware (e.g. allergies, etc)

Publikację zdjęć i prac mojego dziecka na stronie internetowej i Facebooku Polskiej Szkoły Nottingham    

Publishing my child’s photographs and school work on the Polish School website  and Facebook

Miasto / City

    6. Korespondencja szkolna / School newsletter

Wszystkie ważne komunikaty, listy oraz korespondencję szkolną wysyłamy na Państwa adresy e-mail.   

Podpis / Signature