Our school
After School
Downloads
 Enrolment
Contact
News
Classes
School calendar

A school for children aged 4 to 18 preparing for GCSE exams and A Level for Polish as a foreign language. Classes are held on Saturdays from 9:00 to 12:00 at Bluecoat Beechdale Academy, Harvey Road, Nottingham.


© Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych Im. Św. Kazimierza w Nottingham  2019

© Polish Language And Cultural Center in Nottingham  2019

www.polishschoolnottingham.co.uk www.polishschoolnottingham.co.uk

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

OUR SCHOOL PROMOTES POLISH VALUES AND TRADITIONS, WHICH MAKE US ALL SO PROUD.

Est. 1951

(Registered Charity No. 1139846)

The start of our school began next to a Christmas tree

Such will be the Commonwealths as the upbringing of their youth. - Jan Zamoyski

At the end of the Second World War, Polish soldiers, unable to return to a free Poland, arrived in Great Britain in the autumn of 1946. After a two year stay in the  Polish Resettlement Corps camp (PKPR - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia) all soldiers were released as civilians.  There was now a need to find a job and start a normal life all over again. In time, the families of the former soldiers arrived from Germany, Italy, Palestine, Lebanon, India and  Africa. Living in various camps scattered around the British Isles, the former soldiers were mostly looking for jobs in nearby larger cities.

There were several camps around Nottingham.  As a result, the Poles chose the nearby town of Nottingham as their destination and began to settle here. A very important event in the lives of the Poles that settled in Nottingham after the Second World War happened in 1948, when Father  Dr. J. Zawidzki began to celebrate Polish mass every Sunday at St. Barnabas Cathedral on Derby Road.

At this point it is worth quoting the words of Father, Dr. J. Zawidzki (military chaplain of the Polish Airforce stationed in Newton near Nottingham and also the first Polish pastor in Nottingham):

   “However we are only the severed branch of the Nation, we must not suffer denationalisation”

Teachers and the school committee at the school in 1964

What deep meaning is contained in this saying. Like a warning and, at the same time, the plan and guiding thought on living here in exile.

And for sure this notion led to the creation of the Polish School (Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych). The Polish community in Nottingham did not want to lose faith and ‘Polishness’. The need to pass these values on to their children was well understood, educating them to become valuable people, people that are aware of their origin and faith.

The genesis of the founding of the Polish School in Nottingham (Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Nottingham) dates back to January 19th , 1951.

The then president of the Association of Polish Veterans (Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - SPK) - No. 465 - Mr W. Zaczeniuk and Mr. E. Dremza agreed on the terms and date of starting work at the school. On the same day, the SPK management approved the creation of the school and  at the same time,  pledged to manage it. (and that’s how it was for the first 6 years with the school being completely looked after by the SPK).

The General Meeting of the SPK confirmed the resolution of the Board. The school’s name will be : "Polska Szkoła Powszechna SPK -  Koło Nottingham - Kurs Przedmiotów Ojczystych"

Initially the lessons took place in two places: in the SPK building at 650 Woodborough Road and in the parish hall at St. Barnabas Cathedral, 27 Derby Road. Sixteen students enrolled for the older group,  twenty students enrolled for the younger group and there was also a beginners group.

The main goal of the school was to maintain ‘Polishness’ among the young generation by teaching Polish language, religion, geography and history as well as familiarising children and young people with the beautiful traditions and the thousand year achievements of Christianity and Polish Culture.

In June, 1951 the school was visited by prof. L. Bojczuka - inspector from the Education Depatment of the SPK. On the 21st June of the same year, a total of 50 certificates were given out for the first time.

From year to year the number of children increased. The previous locations became too crowded. Permission was obtained to use the building of St. Mary's School, Derby Road.  Lessons took place in two shifts - morning and afternoon.

When Mr. Dremza resigned as the school manager, his place was taken by Mr. S. Gutkowski. The faculty also increased.

In 1954, at the Annual General Meeting of parents, the possibility of teaching children folk dances and singing was discussed. As a result, the idea of setting up a community center was established.  The work on the community center was taken up by Ms.  K. Heyda (manager), with help from other teachers:  E. Kozłowska, F. Krzanicka, M.  Madejska, H. Nagórska, T. Rajchel, M. Wari woda oraz druh Z. Słowikowski.

By the end of 1954 the purchase of the parish hall at 2 Sherwood Rise was complete and this provided rooms for the school to use. Classes were held on Tuesday evenings from 6.30 do 8.00 pm. The class attendance was very good - varying from 50 to 70 children.

The facility provided a venue for some major events:  enabling the children to participate in national assemblies and church celebrations,  attend costume balls, provide demonstrations of national dances at parish fairs and at other English Catholic parishes.

In  1958  the school was moved to the buildings of the Cottesmore School on Derby Road. (In time, the name was changed to the Sandfield School).

In comparison, the conditions at this school were very good with large, bright classrooms, spacious corridors and the possibility of using the school hall. There was also plenty of parking spaces available. Lessons took place every Saturday from 09.00 to 12.00 and this has remained until this day. It was at this school that the idea of a school tuck shope was born. The school tuck shop still functions today thanks to the dedication of wonderful parents - members of the parents committee.

There were several demonstration lessons in which teachers from all over the region took part.  The school was vsited seven times by prof. L. Bojczuka, inspector of the Polish Department of Education, and then many times by inspector E. Ząbkiewicza (M.Sc.).

In later years, the school teachers took part in training courses organised by the English education authorities. There were trips organised by the Polish Education Society to conferences which were very educational and interesting, These were mostly in London but also in Fenton and Fawley Court.

As part of the Polish school, their were occasional class for children who did not speak polish or who spoke poorly. The teachers were Ms  M. Gryglik oraz D. Kujawińska.  Unfortunately the low turn out led to the cancellation of the classes.

W roku 1965 z racji podniesienia do godności prałata swego katechety ks. Kazimierza Krzyżanowskiego w dniu jego imienin 4 marca Szkoła oddała się pod patronat św. Kazimierza. At a special assembly, the head of the school, S. Gutkowski, announced that the school will be adopting a new name: "Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham"

Pamiętny był dzień 23 listopada 1972 roku kiedy to delegacja  Polskiego Stowarzyszenia Katolickiego w składzie S. Kujawiński (prezes), S. Staniszewski (zastępca) oraz F. Romerowa  (przewodnicząca Sekcji Charytatywnej) - uzyskali na Walnym Zebraniu "City Voluntary Organisations" obietnicę przejęcia przez City Council odpowiedzialności finansowej za Polską Szkołę  Przedmiotów Ojczystych. Bez tego wsparcia Szkoła nie mogłaby działać tak owocnie w ciągu tych 50 lat istnienia.

Akademia 3 maja-1970

Ap.Ząbkiewicz, inspektor szkolny, przemawia do dzieci - 1974

Klasy gimnazjalne 1975/1976

Następują też ponowne "przenosiny Szkoły" - tym razem do Forest School przy Gregory Boulevard. Zmniejszała się liczba uczniów. Mimo wszystko do roku 1988 egzamin z języka polskiego na poziomie GCE "O" level zdało pomyślnie 346 uczniów. Wszyscy oni otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły, jak również pamiątkowe plakietki fundowane przez miejscowe wierne Szkole Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 465.

Od maja 1988 roku część ustna nowego egzaminu GCSE przeprowadzana jest w Szkole. Ten egzamin - oczywiście pomyślnie zdany -  jest marzeniem każdego ucznia, a dla nas nauczycieli jest podsumowaniem osiągnięć naszej pracy.

Dzieci szkolne i grono nauczycielskie  (2000/2001)

W niedzielę 3 grudnia 1989 roku w Polskim Ośrodku Katolickim odbyła się bardzo ciekawa inauguracja nowego periodyku w Nottingham  pt. "Panorama". Pisemko to redagowane było w ramach Komitetu Szkolnego pod kierownictwem p. W. Jagiełły wraz z paniami M.  Polkowska, B. Barcikowska i E. Rasmussen oraz z panem L. Kościukiewicz. Obecnie redaguje p. M. Polkowska przy współpracy pań J.  Wargenau i Z. Nawalickiej.

Dla uczczenia 40-lecia istnienia Polskiej Szkoły Komitet Szkolny postanowił ufundować sztandar. Poświęcenie sztandaru odbyło się 14  kwietnia 1991 w kościele pw. MB Częstochowskiej w Nottingham. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz polskiej parafii ks. mgr Antoni  Kapuściński. Rodzicami chrzestnymi byli p. M. Socholik, prezeska Polskiej Wspólnoty Katolickiej, p. W. Gołębiowski, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koła Nottingham oraz p. Z. Zajączkowski i nauczycielka p. F. Krzanicka. Z tej też okazji Szkoła otrzymała dyplom z błogosławieństwem od Ojca Swiętego.

Od roku 1993 (po nagłej śmierci W. Marciniaka) Szkołę prowadzi p. Halina Flannery (nasza absolwentka - z domu Rajchel).

W ramach zajęć szkolnych przez dwa lata sprawnie działało (umilało życie milusińskim) polskie przedszkole pod kierownictwem p. J. Noroozi. We wrześniu 1996 roku nastąpiły kolejne przenosiny. Z radością Szkoła przyjęła dach nad głową w Ośrodku Polskiej Wspólnoty  Katolickiej przy 2 Sherwood Rise w Nottingham. Niestety przedszkole przestało istnieć.

W lutym 1997 roku odbyła się premiera sztuki "Król Malowany" wykonana przez teatr dziecięcy "Tęcza", składający się z dzieci szkolnych w wieku od 8 do 15 lat. Teatr ten założył i prowadził p.W. Jagiełło. Dzieci-aktorzy wykazały wysoki poziom -niemal profesjonalny. Teatr objeżdżał polskie ośrodki w Anglii i wszędzie zbierał podziękowania i gratulacje.

Nie można pominąć ważnej roli Komitetu Szkolnego. Przez pierwsze 6 lat istniało Koło Rodzicielskie które zajmowało się głównie sprawami gospodarczymi. Wobec szybkiego rozwoju Szkoły i wzrastających kosztów utrzymania S.P.K. postanowiło założyć w 1957 roku  Komitet Szkolny który był odpowiedzialny za utrzymanie Szkoły i zapewnienie jej niezbędnych środków materialnych do dalszego  rozwoju. Do Komitetu weszli wówczas przedstawiciele rodziców, delegaci z organizacji społecznych, ks. proboszcz oraz kierownik Szkoły.

Od 1991 roku Komitet Szkolny spełnia rolę organizacji opiekuńczej (governors). Członkowie Komitetu są wybierani co roku na Walnym  Zebraniu Szkoły. Komitet pracuje w ramach Statutu Szkoły. Do celów i obowiązków Komitetu Szkolnego należą : troska o utrzymanie i  rozwój Szkoły, mianowanie kierownika szkoły i nauczycieli, zarządzanie środkami finansowymi otrzymanymi od władz miejskich i  współpraca z organizacjami na terenie miasta Nottingham.

Przewodniczącymi Komitetu Szkolnego byli: dr Cz. Szolin, W. Własak, L. Łukowski, W. Nagórski, J. Jackowski, J. Machuta, W. Jagiełło,  B. Witko, B. Wikło i obecnie M. Gabrielczyk.

W roku 1991 powstało Koło Przyjaciół Polskiej Szkoły (rodzaj koła rodzicielskiego lub Parent-Teacher Association). Wszyscy rodzice automatycznie należą do KPPS. Zarząd KPPS jest wybierany corocznie na Walnym Zebraniu. Opłaty rodziców przychodzą do funduszu KPPS, z którego uzupełnia się zapomogę otrzymywaną od miasta i opłaca zajęcia, które nie wolno pokrywać z zapomogi np, nauka religii, wycieczki szkolne itp. KPPS ma na celu zbieranie i wypracowanie pieniędzy na rzecz Szkoły. Bez tego wsparcia Szkoła nie mogłaby działać tak wydajnie jak obecnie.

Oblicze Szkoły jest teraz inne niż w pierwszych latach. O wiele więcej zróżnicowany jest poziom znajomości języka polskiego naszych uczniów. Nadal uczymy religii, języka polskiego oraz podstawowych wiadomości z historii i geografii Polski.

Nowością w roku szkolnym 1998/99 stały się Informator Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych oraz Dzienniczek Ucznia.

Od września 1998 roku Szkoła jest pod opieką finansową Nottingham City Council. W bieżącym jubileuszowym roku szkolnym Szkoła liczy 86 uczniów i podzielona jest na 7 klas.

Dzieci oraz młodzież Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych chętnie i czynnie włączały się zawsze w życie Polskiej Wspólnoty Katolickiej  w Nottingham. Z okazji świąt narodowych, religijnych czy patrona Szkoły św. Kazimierza dzieci odtwarzały na scenie piękno  naszych  zwyczajów i tradycji, bajek, legend i opowiadań.

Młodzież natomiast pokazywała bogactwo obrazków historycznych lub utworów literackich. Dzieci naszej Szkoły odwiedziły kilkakrotnie  Teatr Syrena w Londynie. Starsze klasy zwiedzały Instytut i Muzeum Generała Sikorskiego w Londynie, także POSK, pomnik Katyński  oraz kościół polski pw. MB Częstochowskiej "na Devonii".

Kontakt naszej Szkoły ze szkołami w innych ośrodkach polskich był utrzymywany przez branie udziału w dorocznych festiwalach szkół ojczystych, które odbywały się w różnych miastach naszego regionu, a zapoczątkowane zostały w 1974 roku właśnie w Nottingham.

Godnym przypomnienia jest fakt, iż Szkoła nasza została nagrodzona dyplomem przez delegata Prymasa Polski ks. Biskupa Władysława  Rubina - w dowód uznania za pracę dla Katolickiej Wspólnoty Polskiej w Nottingham.

W ostatnich 20 latach stopniowo rosło zainteresowanie naszą Szkołą ze strony angielskich władz szkolnych . W związku z tym Szkoła wizytowana była przez wielu inspektorów i gości, między innymi przez panów : dr Savell, 0'Malley, Shostak, A. Leadbeater, John Heppell  M.P. i ostatnio Zaleski. Bardzo nam życzliwy koordynator szkół mniejszości narodowych pan B. Sharma wielokrotnie pokazywał Szkołę  przedstawicielom różnych instytucji lokalnych, a nawet gościom z Leicestershire i Derbyshire. Organizacja naszej Szkoły, atmosfera w  niej panująca i praca stawiane były jako wzór innym grupom narodowościowym.

Działalność Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych była i nadal jest bardzo rozległa. Bardzo trudno jest przedstawić dokładnie jej dzieje. Istnieje jednak Kronika Szkoły, która zawiera wiele szczegółów i która doskonale charakteryzuje pracę i osiągnięcia Szkoły. Wspaniałomyślnie zapoczątkowała tę Kronikę nasza Seniorka p. Henryka Nagórska, potem pieczołowicie kontynuowała p. Febronia Krzanicka, a obecnie, z pomocą komputera, prowadzi nadal p. Marcin Rogalski.

Dzięki wielkiemu poświęceniu kierowników, nauczycieli, księży katechetów, rodziców, komitetów szkolnych oraz ludzi dobrej woli Szkoła  przetrwała pół wieku, prosperuje nadal i mamy nadzieję, że zapewni kolejnym pokoleniom naukę języka i kultury polskiej - w Trzecim  Tysiącleciu !

Z okazji złotego jubileuszu naszej Szkoły marzą nam się dalsze osiągnięcia w nauczaniu i wychowywaniu  w polskości powierzonych nam dzieci i młodzieży. Abyśmy wszyscy, którym ta sprawa "leży na sercu"  mieli niegasnący entuzjazm, zdrowie i niewyczerpany zasób sil. I aby nigdy nie zabrakło chętnych do  pracy i do nauki.

60 lat POLSKIEJ SZKOŁY w NOTTINGHAM

W tym roku Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych  im. Św. Kazimierza obchodzi 60-tą rocznicę powstania. Jest to piękny jubileusz, niekiedy  nazywany diamentowym. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto w sobotę 12 marca. Szkoła niedawno zmieniła miejsce zajęć. Obecnie korzystamy z budynku Hadden Park High School. Tam właśnie w sobotę dzieci i młodzież przygotowały występ dla zaproszonych gości ze społeczności angielskiej.  Obecni byli przedstawiciele szkół angielskich, współpracujących z naszą szkołą: Hadden Park High School, Woodlands School, Christ The King RC School oraz przedstawiciele urzędu miasta Nottingham City Council: Sherif of Nottingham and Community  Learning Coordinate from Children Services in Nottingham.  

W niedzielę 13 marca 2011 szkoła świętowała jubileusz wspólnie z parafią i całą społecznością polonii. Wybrano tę datę obchodów jubileuszu ponieważ w marcu szkoła obchodzi również Święto Patrona POLSKIEJ SZKOŁY - św. Kazimierza.

Uroczystosci niedzielne rozpoczęła msza św. o godz.11.00. We mszy wzięły udział wszystkie organizacje działające przy polskiej parafii z pocztami sztandarowymi. Następnie na sali parafialnej odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez nauczycieli. Dzieci i młodzież umiliły wszystkim czas tańcem, recytacją wierszyków i śpiewem piosenek. Po części artystycznej rodzice przygotowali dla wszystkich poczęstunek. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pani prezes Polskiej Macierzy Szkolnej - Aleksandra Podhorodecka oraz pan wicekonsul RP w Manchester -Szymon Białek. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję do oglądania wystawy szkolnej, na której zaprezentowane zostały prace uczniów i osiągnięcia szkoły.

Obecnie Polska Szkoła w Nottingham wzrasta i rozwija się. Na liście zapisanych jest obecnie 280 uczniów w wieku od 4 do 18 lat, wielu oczekuje na miejsce. Zmiana lokalu pozwoli nam na przyjęcie większej ilości dzieci od września.

Każde dziecko jest dla nas ważne i staramy sie zauważać indywidualne potrzeby. W szkole zatrudnionych jest 16 nauczycieli, 4 asystentow i administrator. Oddana pracy grupa rodzicow - Zarzad Szkoły- wspomaga pracę kierownictwa i nauczycieli. Rodzice prowadzą sklepik oraz przygotowują imprezy szkolne.

Ale nie byłoby tej szkoły gdyby przed 60 laty nie narodziła się inicjatywa jej powstania . POLSKA SZKOŁA w NOTTINGHAM jest dziedzictwem 60-ciu lat wytrwalej pracy kierowników, nauczycieli, duchowieństwa i ludzi charytatywnie pracujących na rzecz szkoły. Pragniemy im podziękować za ich pracę i trud jaki włożyli w krzewienie polskości tutaj na obczyźnie.

Wszyscy wiemy jak ważne jest dla nas i naszych dzieci pielęgnowanie języka ojczystego, tradycji, historii i kultury. Podobnie jak 60 lat temu mamy to właśnie na celu - przekazanie naszym wychowankom tych pięknych wartości.

Współpraca ze społecznością angielską  układa się bardzo dobrze i chcieliśmy im podziękować  za to, że społeczność polska ma możliwość  nauczania nasze dzieci języka polskiego, polskiej historii, kultury i tradycji.

In this same year, the school organised the assembly for the anniversary of the adoption of the May 3 Constitution. This assembly has become a tradition and is organised by the school every year.


The school Chronicle reports that in the first twenty years, 647 pupils have passed through the school.

The management of the school was taken on by Mr E. Dremza.

In the years 1962 to 1970, 122 pupils passed the Polish GCE O’Level exam.

In 1971 the Polish School celebrated its 20th anniversary and in 1976, its 25 th anniversary was an even more jubilant occasion. .

Polskie Drogi Do Wolnośći

School history