Our school
After School
Downloads
 Enrolment
Contact
News
Classes
School calendar

A school for children aged 4 to 18 preparing for GCSE exams and A Level for Polish as a foreign language. Classes are held on Saturdays from 9:00 to 12:00 at Bluecoat Beechdale Academy, Harvey Road, Nottingham.


© Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych Im. Św. Kazimierza w Nottingham  2019

© Polish Language And Cultural Center in Nottingham  2019

www.polishschoolnottingham.co.uk www.polishschoolnottingham.co.uk

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

OUR SCHOOL PROMOTES POLISH VALUES AND TRADITIONS, WHICH MAKE US ALL SO PROUD.

Est. 1951

(Registered Charity No. 1139846)

 

Stowarzyszenie     „Wspólnota Polska‟

Nasza szkoła jest wdzięczna za dofinansowanie otrzymane od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. Dofinansowanie częściowo pokryło koszty transportu, pomocy edukacyjnych i  wynajmu budynku."Stary niedźwiedź mocno śpi,

stary niedźwiedź mocno śpi... "


Klasa Ib zna juz doskonale tradycyjna polska zabawe! A Wy ja pamietacie? 🤔😁

" The old bear is sleeping hard,

The old bear is sleeping hard... "

Class 1B knows well how to have traditional polish fun. Do you remember?  🤔😁

8/11/2019


8/11/2019

Bum Bum Rurki (BoomWhackers) to kolorowe tuby- muzyczna zabawka edukacyjna. Dzięki niej na zajęciach wokalno-muzycznych mogliśmy tworzyć i komponować własne utwory muzyczne,a także odtwarzać już wcześniej skomponowane.

Na kolorowych dzwonkach uczyliśmy się gamy: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI , DO..…

(Więcej zdjęć w zakładce Zajęcia Dodatkowe/Zespół muzyczno-wokalny)

Boom Boom Tubes (Boomwhackers) is a colorful tube - Musical Educational Toy. Thanks to it, we were able to create and compose our own music tracks in music and music classes, as well as playing previoulsy composed music.

On the Colorful Bells we learned the scales : DO, RE, MI, FA, SOL , LA, SI, DO ..…

(More pictures in the After School/Music workshop tab)


101 Rocznica Odzyskania Niepodległości. W sobotę 9-go listopada, o godzinie 11.11 szkoła przystąpiła do "Rekordu dla Niepodległej" organizowanego przez Ministerstwo Edukacja Narodowej. Krótka relacja poniżej.

101st anniversary of regaining independence. On Saturday the 9th of November, at 11.11, the school joined the "Record For Independence" organized by the ministry of National Education. A short video report is shown below.

9/11/2019