Pliki do pobrania Klasy Zajęcia dodatkowe Kalendarz szkolny Regulamin szkoły Harcerstwo Zapisy do szkoły Archiwum Samorząd uczniowski Oferty Pracy Kontakt Nauczyciele i zarząd Statut szkoły Historia szkoły Aktualności Strona główna Wyniki Egzaminów Legitymacje Szkolne

 Od uczniów Szkoły Polskiej oczekuje się:


 Uczniom zabrania się:


 W razie niewypełnienia regulaminu mogą nastąpić poniższe konsekwencje:

 

 Zadaniem rodziców jest zapoznanie swoich dzieci z regulaminem szkolnym i pomoc w  przestrzeganiu go.  


 Rodzice zobowiązani są do:


Od rodziców oczekuje się zachęcania, popierania i umożliwienia ich dzieciom udziału w imprezach szkolnych.

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO OBECNOŚCI I UDZIAŁU W DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU, KTÓRE JEST NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ SZKOŁY I NA KTÓRYM PODEJMOWANE SĄ WSZYSTKIE GŁÓWNE DECYZJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SZKOŁY.


Regulamin szkoły